Kontakt

Pro další informace o našem výzkumu nás neváhejte kontaktovat.

doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
email: tomas.havlicek@natur.cuni.cz
telefon: +420 221 951 424

korespondenční adresa:
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko