Řešitelé

Řešitelé aktuálního projektu

 • doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. | tomas.havlicek@natur.cuni.cz
  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
  Specializuje se především na kulturní a religiózní geografii, formování religiózní krajiny, ale také geografii pohraničí a periferních regionů.
  https://cuni.academia.edu/TomasHavlicek
 • RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. | kamila.klingorova@natur.cuni.cz
  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
  Věnuje se kulturní geografii a geografii náboženství se zaměřením na feministické přístupy, každodenní prožívání náboženství a spirituality a vnímání a formování sakrálního prostoru.
  https://cuni.academia.edu/KamilaKlingorova
 • RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. | lysak@natur.cuni.cz
  katedra aplikované kartografie a geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
  Věnuje se především digitální kartografii, geoinformatice, programování a algoritmizaci problémů z různých oborů lidské činnosti.
  https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Lysak
 • prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. | zdenek.nespor@soc.cas.cz
  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
  Zaměřuje se na sociologii náboženství, kultury a institucí, náboženská studia, dějiny sociologie a české dějiny.
 • doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. | zdenek.vojtisek@htf.cuni.cz
  katedra religionistiky, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova
  Ve své práci se zaměřuje na nová náboženská hnutí, současná žitá náboženství, mezináboženský dialog a věnuje se i poradenské a psychoterapeutické práci.
  http://www.zvojtisek.cz
 • Spolupracovníci z minulých projektů

 • prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. | dostal@natur.cuni.cz
  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
  V základním výzkumu se věnoval teorii geografie, regionálnímu rozvoji, geopolitickým problémům a geografii Evropské unie.
 • RNDr. Martina Hlaváčová Hupková, Ph.D. | martina.hupkova@seznam.cz
  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
  Specializuje se na téma kultury pohřbívání a jejích projevů v krajině.
 • Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. | nespo@post.cz
  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
 • RNDr. Daniel Reeves | danvreeves@gmail.com
  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova