• Image

  RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

  Vědecko-pedagogický pracovník katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se především na kulturní a religiózní geografii, geografii pohraničí a periferních regionů a také regionální geografii Rakouska a Německa.

  Vystudoval odbornou geografii na Salcburské univerzitě v Rakousku a doktorské studium regionální geografie na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem Hlavního výboru České geografické společnosti, Hlavního výboru Komise Mezinárodní geografické unie "Marginalization, Globalization,and Regional and Local Response, Rakouské geografické společnosti, jakož i geografie náboženství a kultury v rámci pracovní skupiny Německé geografické společnosti a také členem Mezinárodní společnosti pro sociologii náboženství (ISSR). V rámci své výzkumné činnosti na Univerzitě Karlově v Praze spolupracoval a vedl několik výzkumných projektů zabývajících se především problematikou pohraničí a přeshraniční spolupráce, regionální a náboženskou identitou a rozvojem periferních oblastí a v aplikační rovině se věnoval uchování a obnovení sakrálních objektů kulturního dědictví a také rozvojovými možnostmi příhraničních, zaostalých a venkovských oblastí. Pravidelně se zúčastňuje nebo také spolupodílí na mezinárodních konferencích jak s tematikou pohraničí tak i religiózní, resp. kulturní geografie.

  Výzkumné zaměření:

  Geografie náboženství
  (grant GA AV 2007-2009, grant GA UK 2010-2012, grant GA ČR 2013-2015)

  Geografie pohraničí
  (grant MZV 1998-1999, grant GA ČR 2000-2002, 2003-2005, grant GA AV 2009-2012, grant TA ČR 2014-2015)

  Geografie periferních oblastí a venkova
  (grant GA UK 1998-2001, grant GA ČR 2002-2005, 2007-2009, grant MMR 2007-2011, GA ČR 2011-2014)

  Vybrané publikace:

  HUPKOVÁ, M., HAVLÍČEK, T., REEVES, D. (2015): Secularization and Church Property: The Case of Czechia. In: Brunn, S. (ed.), The Changing World Religion Map. Sacred Places, Identities, Practices and Politics. Vol. IV, Chapter 115 (9.5): 2181-2200, Springer.

  KLINGOROVÁ, K., HAVLÍČEK, T. (2015): Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions. Moravian Geographical Reports, 23(2): 2–11.

  Přečtěte si zde.

  HAVLÍČEK, T. (2015): Sakrální objekty dosídleného pohraničí v kontextu postsocialistického vývoje. In: Jeřábek, M. (ed.), Výzkum českého pohraničí. Vybraná aktuální témata. Univerzita JEP Ústí n.L.: 51-66.

  HAVLÍČEK, T. (2014): The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia. In: Leustean, L. (ed.) Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century. Routledge Studies, Taylor and Francis Group, Abingdon: 240-250.

  HAVLÍČEK, T. (2014): Development and transformation of the religious landscape in Prague after the fall of communism. Prace Geograficzne, 137: 51-67.

  HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, 129(2): 100-121.

  CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov - žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116(1): 23-45.

  HAVLÍČEK, T. (2010): Differentiation of human and social capital of rural areas in Czechia. In: Leimgruber, W. et.al (eds.): Geographical Marginality as a global issue. Societal issues, University of Otago, Dunedin, Vol. 3, p. 78-83.

  ANDĚL, J., BIČÍK, I., HAVLÍČEK, T. a kol. (2010): Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha, Nakladatelství České geografické společnosti.

  JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M, HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115(2): 207-222.