O nás

Stanovené cíle a témata předkládaného projektu si vyžádaly zapojení odborníků různých vědních disciplín. V týmu jsou zastoupeni jak vědci z oboru geografie náboženství i obecně sociální geografie, tak vědci z oboru sociologie náboženství, religionistiky, v neposlední řadě také kartografové a specialisté na moderní informační technologie (GIS).

 • Image

  RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D

  Vědecko-pedagogický pracovník katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  Specializuje se především na kulturní a religiózní geografii, geografii pohraničí a periferních regionů a také regionální geografii Rakouska a Německa.  více>>>

 • Image

  RNDr. Martina Hupková, Ph.D.

  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ecterní spolupráce
  Martina Hupková je vědeckou pracovnicí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze a specializuje se na kulturní a religiózní geografii, zejména na téma kultury pohřbívání a jejích projevů v krajině, dále se teoreticky i prakticky zabývá lokálním a regionálním rozvojem v oblasti životního prostředí a managementu vod.  více>>>

 • Image

  RNDr. Kamila Klingorová

  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  Kamila Klingorová je interní doktorandkou PřF UK v Praze ve studijním programu Regionální a politická geografie, kde se věnuje hlavně kulturní a religiózní geografii. Zaměřuje se na feministickou geografii, roli žen v náboženských společnostech a vnímání genderových nerovností imigrantkami žijícími v náboženských komunitách uvnitř české sekulární společnosti.  více>>>

 • Image

  RNDr. Jakub Lysák

  Katedra aplikované kartografie a geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Rodák z Mostu, absolvent oborů informatika / softwarové systémy na MFF UK a kartografie a geoinformatika na PřF UK. Po několikaleté zkušenosti v komerční sféře přešel do sféry akademické a působí jako asistent na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Věnuje se hlavně digitální kartografii, geoinformatice, programování a algoritmizaci problémů z různých oborů lidské činnosti.

 • Image

  doc. PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

 • Image

  Mgr. Olga Nešporová Ph.D

  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

 • Image

  doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

  Katedra religionistiky, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze www.zvojtisek.cz