• Image

  RNDr. Martina Hupková, Ph.D.

  Martina Hupková v září roku 2013 obhajobou dizertační práce s názvem Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn ukončila pod vedením dr. Tomáše Havlíčka doktorské studium na katedře sociální geografie a regionálního rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci zpracování dizertační práce absolvovala terénní výzkum na Slovensku a Novém Zélandu, v Thajsku, Malajsii, Kambodži a Singapuru.

  Od roku 2010 na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje působí jako vědecká pracovnice, přičemž je nebo byla spoluřešitelkou sedmi výzkumných projektů, účastnila se českých i mezinárodních vědeckých konferencí a je autorkou nebo spoluautorkou několika publikací (viz níže). Kromě výzkumu se zabývá i organizační činností (konference, výstavy) a popularizací vědy (propagační materiály, popularizační postery a Zeměpisná olympiáda www.zemepisnaolympiada.cz). V roce 2013 vedla český tým na celosvětové Zeměpisné olympiádě v Japonsku.

  Jako projektová manažerka od roku 2009 úzce spolupracuje s prof. Bedřichem Moldanem, ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze www.czp.cuni.cz. V tomto směru řeší a řídí projekty (Povodí Vltavy, státní podnik, Operační program Životní prostředí) v oblasti lokálního a regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí a zejména vodního hospodářství.

  Je projektovou manažerkou dobrovolnické neziskové akce Čistá řeka Sázava na Vysočině www.kralovska-stezka.cz (ročník 2010, 2011, 2012, 2013). V kooperaci s orgány státní správy, samosprávy, sponzory z komerční sféry a dobrovolníky z řady škol, sdružení i jednotlivců zabezpečuje čištění řeky Sázavy na úseku na Vysočině o délce téměř 60 kilometrů.

  Dlouhá léta se věnuje i grafické činnosti, designu a malířství. Mezi její aktivní zájmy patří cestování, olejomalba, astronomie a turistika. Po bydlení v Holýšově, Moskvě, Sušici a Praze, žije v současné době v Plzni.

  Projekty

  GA ČR: Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn
  (2013–2015, hl. řešitel: Tomáš Havlíček, 13-35680S)

  GA ČR – projekt excelence: Výzkumné centrum historické geografie
  (2012–2018, hl. řešitel: Eva Semotanová, P410/12/G113)

  GA ČR: Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech (participace 2012–2013) (2012–2014, hl. řešitel P. Chromý, P404/12/1112)

  MZe ČR: Lokální identita zeleně venkovských sídel (participace 2012–2013) (2011–2014, hl. řešitel A. Baroš, QI112A138)

  GA UK: Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit (2010–2012, hl. řešitel D. Reeves, 165110)

  VaV MMR ČR: Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje (2007–2011, hl. řešitel R. Perlín, WD-01-07-1)

  GA AV: Diferenciace proměn religiózní krajiny Česka v transformačním období (2007–2009, hl. řešitel T. Havlíček, IAA701110701)

  Aplikované projekty

  Povodí Vltavy, s.p.: Podkladová studie pro Plán dílčího povodí Dolní Vltavy v povodí Horní Sázavy po soutok se Želivkou. Spoluřešitelka a koordinátorka. (2012 – 2013, hl. řešitel B. Moldan)

  Povodí Vltavy, s.p.: Studie variant koncepce zneškodňování odpadních vod z malých komunálních zdrojů znečištění do 500 EO. Spoluřešitelka a koordinátorka. (2010 – 2011, hl. řešitel B. Moldan)

  TA OPŽP: Master plán pro povodí Sázavy. Spoluřešitelka a koordinátorka. (2009, hl. řešitel R. Perlín)

  Čistá řeka Sázava na Vysočině – nezisková akce. Organizátorka ve spolupráci s Povodí Vltavy, s.p. a dalšími subjekty. (2010, 2011, 2012, 2013, hl. řešitelka M. Hupková)

  Vybrané publikace:


  HUPKOVÁ, M. (2014): Is the Popularity of Cremation (in Czechia) Connected with the Disappearance of Faith in God? Prace Geograficzne. V redakci.

  HUPKOVÁ, M. (2013): Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie regionálního rozvoje, Praha, 133 s. Nepublikovaná disertační práce. Přečtěte si shrnutí zde.

  HUPKOVÁ, M., HAVLÍČEK, T., REEVES, D. (2013): Secularization and Church Property: The case of Czechia. In S. Brunn (ed.): The Changing World Religion Map. Springer. V tisku.

  HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, Vol. 129, 2, s. 100–121.
  Přečtěte si zde.

  KUČERA, Z., BLÁHA, J. D., KUČEROVÁ, S., HUPKOVÁ, M., REEVES, D. (2012): Poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutí během kalendářního roku. Odborná mapa a doprovodný text. P3K, Praha, 22 s.

  MOLDAN, B., HUPKOVÁ, M. a kol. (2011): Studie variant koncepce zneškodňování odpadních vod z malých komunálních zdrojů znečištění do 500 EO. Univerzita Karlova v Praze, Povodí Vltavy s.p., Praha, 119 s.

  HUPKOVÁ M. (2010): Family networking in Czech countryside: funeral ceremony as a factor of preservation of relationships of families in Czech countryside. Geographica Polonica, 83, 2, Warszawa, s. 23–36. Přečtěte si zde.

  PERLÍN, R., HUPKOVÁ, M. (2010): Venkovy a venkované. Publikace k výstavě. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 11 s. + 19 tematických listů.

  HUPKOVÁ, M. (2010): Pohřbívání a hřbitovy: reflexe kultury českého venkova. Obec a finance, 15, 4, s. 51–53.

  HUPKOVÁ M. (2010): Spatial differentiation of necrogeographical aspects in Czechia: causes, consequences and features in landscape. Folia geographica, 15, XLX, Prešov, s. 27–42.

  HUPKOVÁ, M., ZMEŠKALOVÁ, J. (2010): Sázava romantická. Praha, 63 s. in: PERLÍN, R. a kol. (2010): Master plán pro povodí Sázavy. Výzkumná zpráva. Občanské sdružení Sázava 21, Kácov. 337 s.

  HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M., SMRŽOVÁ, K. (2009): Changes of geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the period of transformation. Acta Universitatis Carolinae Geographica, XLIV, 1 – 2, s. 31–47.
  Přečtěte si zde.

  HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2008): Religious landscape in Czechia: new structures and trends. Geografie – Sborník ČGS, 113, č. 3, s. 302–319.