• Image

  RNDr. Kamila Klingorová

  Kamila Klingorová absolvovala bakalářské studium Mezinárodních teritoriálních studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze (2011), kde se zabývala moderními dějinami a mezinárodními vztahy se zaměřením na státy Západní Evropy. Bakalářskou práci zpracovala na téma francouzského regionálního politického konfliktu Aféra Oradour sur Glane. V rámci bakalářského studia absolvovala studium v programu Erasmus na Sciences Politiques Université de Strasbourg, kde se věnovala evropské integraci a aktuálním problémům francouzské společnosti.

  V květnu 2013 absolvovala magisterské studium Regionální a politické geografie na PřF UK v Praze, kde obhájila diplomovou práci na téma vliv náboženství na postavení žen. Již v průběhu pregraduálního studia se zapojila do výzkumné činnosti katedry sociální geografie a regionálního rozvoje v rámci projektu GA ČR „Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn“ (2013-2015).

  V rámci doktorského studia zpracovává dizertační práci na téma Vliv křesťanství na každodenní život mladých žen v Česku. Je členkou výzkumného týmu Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG). Zároveň se podílí na výzkumných projektech a na organizaci vědeckých konferencí NEW WAVE a Central European Conference of Historical Geographers, Praha 2016.

  Pochází z Prahy a ve volném čase chodí po horách a cestuje s batohem na zádech do Mongolska, Číny či Jižní Koreje.

  Projekty:

  GA ČR: Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn (2013–2015, hl. řešitel: Tomáš Havlíček, 13-35680S)

  Grantový projekt excelence: „Výzkumné centrum historické geografie“ (2012-2018, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze a Historický ústav AV ČR, P410/12/G113 )

  Vybrané publikace:

  KLINGOROVÁ, Kamila (2015): Genderové rozdíly ve vybraných světových náboženstvích. In: Doboš, P., Honsnejmanová, I. [eds.]: Geografický výzkum: Prostor ve své transdisciplinaritě. Brno, Masarykova univerzita, 89-104.

  KLINGOROVÁ, Kamila (n.d.): Feministické geografie náboženství: Křesťanství v každodenním životě mladých žen. Geografie (submited 14. 1. 2015).

  KLINGOROVÁ, K., HAVLÍČEK, T. (2015): Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions. Moravian Geographical Reports, 23(2): 2–11.

  Přečtěte si zde.