Galerie

 • Image

  Terénní výzkum náboženské krajiny v Česku

  V létě 2014 probíhal terénní výzkum náboženské krajiny v deseti vybraných mikroregionech Česka, během nějž jsme nasbírali fotografie téměř 1500 sakrálních objektů: kostelů, kapliček, křížů, božích muk, soch, svatyň, hřbitovů či pomníků obětem dopravních nehod.
  Fotogalerie zde.
  Autoři fotografií: Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a studenti katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze

 • Image

  Seminář Vývoj a transformace náboženství v Česku

  Fotografie ze semináře s názvemVývoj a transformace náboženství v Česku, který se konal dne 28. listopadu 2014 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na tomto v pořadí již druhém semináři jsme prezentovali dílčí výsledky našeho projektu a představili jsme terénní šetření náboženské krajiny.
  Fotogalerie zde.
  Autorka fotografií: Dana Fialová

 • Image

  Seminář Náboženské klima

  Fotografie ze semináře Náboženské klima v Česku, který se konal dne 29. listopadu 2013 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na interdisciplinárním semináři jsme prezentovali nejen postup v řešení projektu, ale také metodické otázky výzkumu náboženství v Česku.
  Fotogalerie zde.
  Autorka fotografií: Dana Fialová

 • Image

  Nejen religiózní krajina od Martiny Hupkové

  Podívejte se na fotografie Martiny Hupkové, která zkoumala proměny kultury pohřbívání ve světě. Fotografie z Japonska, Kambodži, Malajsie, Nového Zélandu aj. zobrazují nejen hřbitovy, religiózní krajinu, ale také zajímavosti z cest.
  Fotogalerie zde.
  Autorka fotografií: Martina Hupková