Atlas náboženství Česka

Havlíček, Tomáš; Klingorová, Kamila; Lysák, Jakub et al. Atlas náboženství Česka. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3794-5.

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Každá kapitola sestává jak z kartografické, tak i z textové části, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostorové aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její minulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními trendy.

Atlas lze objednat v e-shopu knihkupectví Karolinum. V Severní Americe lze atlas objednat na stránkách The University of Chicago Press.

O atlasu v médiích